Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Woźny
Kod: 962906
Liczba odwiedzin: 7531
Synteza: Odpowiada za powierzone mienie, utrzymanie porządku i czystości w placówce przeprowadzając bieżące i okresowe sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń i wyznaczonego terenu.
Zadania zawodowe:
 • pomoc przy utrzymaniu dyscypliny / zapewnianiu przestrzegania regulaminów instytucji przez użytkowników placówki;
 • bieżące i okresowe sprzątanie pomieszczeń, w tym m.in.: wietrzenie pomieszczeń, podlewanie kwiatów, wynoszenie śmieci, wymienianie worków w koszach na śmieci;
 • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń;
 • otwieranie sal i pomieszczeń w placówce, a po zakończonej pracy zamykanie okien, drzwi wszystkich pomieszczeń oraz odnoszenie kluczy na portiernię / recepcję;
 • informowanie przełożonych o wszelkiego rodzajach zauważonych uszkodzeniach sprzętu i instalacji;
 • współpracowanie z personelem placówki;
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wspieranie personelu placówki w sprawowaniu opieki nad osobami w nim przebywającymi (dziećmi, uczniami, pacjentami itp.);
 • przyjmowanie do przechowania i wydawanie odzieży i innych przedmiotów osób przebywających w placówce;
 • dyżurowanie w portierni;
 • roznoszenie korespondencji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę