Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Robotnik placowy
Kod: 961302
Liczba odwiedzin: 4958
Synteza: Wykonuje proste prace placowe, takie jak: przenoszenie i przemieszczanie towarów, sprzętów i materiałów; dba o porządek, czystość i estetyczny wygląd powierzonego terenu; wykonuje proste prace naprawcze, konserwuje i utrzymuje w należytej sprawności sprzęt wykorzystywany w pracy.
Zadania zawodowe:
  • przenoszenie i przemieszczanie towarów, sprzętów i materiałów ręcznie, za pomocą nosideł, wózków transportowych itp., w tym załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych i dostawczych;
  • wykonywanie prostych prac porządkowych na powierzonym terenie, w tym sprzątanie odpadów i opróżnianie koszy na śmieci;
  • dbanie o zieleń na powierzonym terenie, w tym: koszenie trawy, podlewanie roślin, dbanie o nasadzenia itp.;
  • wykonywanie drobnych napraw infrastruktury (nawierzchni, ramp, krawężników, parkanów, oświetlenia itp.) na powierzonym terenie;
  • dbanie o prawidłowy stan techniczny powierzonego sprzętu;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • wykonywanie czynności związanych zabezpieczeniem placu i znajdującego się na nim mienia (np. zamykanie bram, prowadzenie obchodów i monitoringu placu).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę