Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rozlepiacz afiszy
Kod: 951003
Liczba odwiedzin: 1846
Synteza: Rozlepia (eksponuje) afisze w miejscach do tego przeznaczonych.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie podłoża do naklejania afiszy (usunięcie starych afiszy, gruntowanie itp.);
  • przygotowanie afiszu / brytów afiszu do naklejania;
  • przygotowywanie kleju i rozprowadzanie go po powierzchni służącej do przyklejania afiszy;
  • przyklejanie afiszy lub umieszczanie ich w inny sposób w miejscach do tego przeznaczonych;
  • pasowanie arkuszy afiszy w przypadku większej liczby elementów składających się na jeden afisz;
  • sprawdzanie i wygładzanie powstających nierówności;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • znajdowanie miejsc do wywieszania afiszy;
  • prowadzenie dokumentacji fotograficznej wywieszonych afiszy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę