Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rykszarz
Kod: 933101
Liczba odwiedzin: 1590
Synteza: Planuje i realizuje przewozy turystyczne i okolicznościowe rykszą rowerową; dba o bezpieczeństwo własne i pasażerów.
Zadania zawodowe:
  • planowanie tras jazdy rykszą z uwzględnieniem walorów historycznych i turystycznych miejscowości oraz preferencji klientów, a także przepisów ruchu drogowego;
  • jeżdżenie rykszą z uwzględnieniem bezpieczeństwa własnego, przewożonych osób oraz innych uczestników ruchu;
  • dbanie o stan techniczny rykszy i jej estetykę;
  • wykonywanie konserwacji i drobnych napraw rykszy;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń oraz zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • udzielanie informacji przewożonym osobom na temat mijanych obiektów historycznych, historii miejscowości, tradycji itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę