Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wydawca materiałów
Kod: 932914
Liczba odwiedzin: 2141
Synteza: Zajmuje się wydawaniem materiałów z magazynu lub składu na podstawie dokumentów przewozowych, handlowych lub wewnętrznych.
Zadania zawodowe:
  • wydawanie materiałów z magazynu / składu na podstawie dokumentów przewozowych, handlowych lub wewnętrznych;
  • odpowiednie zabezpieczanie wydawanych materiałów na czas transportu;
  • sprawdzanie jakości (kompletności, stanu opakowań zbiorczych) materiałów przy odbiorze i wydawaniu;
  • pakowanie materiałów;
  • prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji rozchodowej materiałów (pokwitowania odbioru, faktury itp.);
  • zgłaszanie przełożonym braków w przechowywanych materiałach;
  • zapewnianie transportu materiałów w obrębie magazynu, rampy załadowczej itd.;
  • obsługiwanie urządzeń wykorzystywanych przy wydawaniu materiałów, takich jak wózki jezdniowe, wózki paletowe, urządzenia sortownicze itp.;
  • dbanie o należyty stan techniczny urządzeń służących do załadunku, rozładunku i transportu towarów (wózki jezdniowe, wózki paletowe itp.) oraz urządzeń sortowniczych;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji obsługiwanych urządzeń oraz przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę