Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Robotnik myjący części i zespoły
Kod: 932912
Liczba odwiedzin: 2056
Synteza: Zajmuje się myciem i czyszczeniem nowych oraz zdemontowanych podzespołów i części przed ich dalszym wykorzystaniem; sortuje myte podzespoły i części.
Zadania zawodowe:
  • mycie ręcznie oraz maszynowo nowych oraz zdemontowanych podzespołów i części z wykorzystaniem narzędzi i środków myjących w celu osiągnięcia zakładanej jakości produktu;
  • dobieranie różnych technik mycia zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego, właściwościami fizykochemicznymi, rodzajem powierzchni, występowaniem otworów ślepych lub przelotowych, kanałów wewnętrznych, ostrych narożników lub szorstkich powierzchni itp. w mytych częściach i podzespołach, takich jak: czyszczenie na sucho, dezynfekcja, wytrawianie, oliwienie, mycie mediami wodnymi, węglowodorami, modyfikowanymi alkoholami, węglowodorami chlorowanymi oraz rozpuszczalnikami polarnymi i detergentami;
  • obsługiwanie narzędzi, maszyn i urządzeń myjących, takich jak: szczotki, ścierki, skrobaki, pilniki, szlifierki, noże użytkowe, sprężarki powietrza, odkurzacze przemysłowe, myjki ciśnieniowe, płuczki ciśnieniowe, myjki zanurzeniowe i natryskowe, płuczki i myjki rozpuszczalnikowe, myjki ultradźwiękowe itp.;
  • sortowanie i zabezpieczanie przed zabrudzeniem umytych części i podzespołów;
  • czyszczenie maszyn, sprzętów i narzędzi wykorzystywanych w procesie mycia;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • przeprowadzanie mycia i dezynfekcji zakładu, hal produkcyjnych, maszyn i urządzeń.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę