Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lagowacz
Kod: 932902
Liczba odwiedzin: 2919
Synteza: Zajmuje się przygotowywaniem tkaniny do krojenia, polegającym na nakładaniu warstwowo tkanin na stole krojczym, zgodnie procesem technologicznym i wykrojami odzieży celem otrzymywana, podczas procesu krojenia (w czasie jednego cięciu) określonej ilości elementów; rozdzielaniem elementów i pakowanie wg. specyfiki technologicznej odzieży.
Zadania zawodowe:
  • zapoznawanie się z dyspozycjami produkcyjnymi, szkicami i szablonami;
  • przemieszczanie wykrojów odzieży do stanowisk  i ich kompletowanie;
  • układanie warstwowo materiału na stole krojczym korzystając z lagowarki ręcznej lub automatycznej;
  • rozdzielaniem elementów i pakowanie wg. specyfiki technologicznej odzieży;
  • sprawdzanie sprawności technicznej urządzeń lagujących, informowanie krojczego o stwierdzonych nieprawidłowościach;
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu wykonywanych procesów pracy;
  • utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bhp,  ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii;
  • wykonywanie innych zadań pokrewnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę