Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Robotnik naziemny w górnictwie
Kod: 931102
Liczba odwiedzin: 1529
Synteza: Wykonuje proste prace naziemne w kopalniach i kamieniołomach przy czynnościach górniczych i urabianiu skał.
Zadania zawodowe:
  • usuwanie odpadów i materiałów zdatnych do użytku oraz porządkowanie sprzętu na terenie kopalni;
  • wykonywanie prac pomocniczych przy konserwacji maszyn, sprzętów oraz naziemnych instalacji kopalnianych, w tym czyszczenie maszyn i sprzętu górniczego;
  • sortowanie, ładowanie, rozładowywanie, układanie i magazynowanie narzędzi, materiałów i zasobów wykorzystywanych przez innych pracowników kopalni;
  • wykonywanie prac pomocniczych przy przeróbce mechanicznej wydobytego surowca;
  • przenoszenie odpadów mineralnych na zwałowiska;
  • ładowanie akumulatorów lamp górniczych;
  • wykonywanie prac konserwacyjnych i porządkowych w nadszybiu i wierzy szybowej;
  • posługiwanie się narzędziami ręcznymi, takimi jak: wiertarka, kilof, łom, młot, klucz fajkowy itp.;
  • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę