Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Robotnik górniczy dołowy
Kod: 931101
Liczba odwiedzin: 1627
Synteza: Wykonuje proste prace w kopalniach podziemnych, wykonuje rutynowe zadania przy czynnościach górniczych i urabianiu skał.
Zadania zawodowe:
 • ładowanie urobku oraz rozdrabnianie wielkich brył;
 • usuwanie niebezpiecznych występów w wyrobiskach kopalni oraz usuwanie naleciałości ziemnych w korytarzu górniczym;
 • pozyskiwanie i wywożenie z otwartych szybów: kredy, gliny, żwiru i piasku;
 • usuwanie obudów tuneli w zużytych wyrobiskach w kopalniach;
 • usuwanie odpadów i materiałów zdatnych do użytku oraz sprzętu z terenu prowadzenia prac po zakończeniu czynności wydobywczych oraz sprzątanie rozsypisk skalnych i mineralnych;
 • wykonywanie prac pomocniczych przy konserwacji maszyn, sprzętów oraz instalacji kopalnianych, w tym czyszczenie maszyn, sprzętów, narzędzi, chodników przewozowych i ciągów dostawczych;
 • sortowanie, ładowanie, rozładowywanie, układanie i magazynowanie narzędzi, materiałów i zasobów wykorzystywanych przez innych pracowników kopalni;
 • montowanie, demontowanie i naprawianie torowisk przewozu głównego
  i oddziałowego;
 • posługiwanie się narzędziami ręcznymi, takimi jak wiertarka, kilof, łom, młot, klucz fajkowy itp.;
 • przestrzeganie zasad ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę