Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rewident taboru
Kod: 831209
Liczba odwiedzin: 1711
Synteza: Wykonuje prace związane z naprawą i badaniem stanu technicznego taboru kolejowego znajdującego się w lokomotywowniach i wagonowniach oraz pociągów w obrębie posterunku i stacji, pod kątem bezpieczeństwa ruchu pociągów, posługując się narzędziami i przyrządami pomiarowymi.
Zadania zawodowe: przeglądanie taboru kolejowego przybyłego z drogi;
wykonywanie drobnych napraw wagonów bez wyłączana ich z ruchu;
badanie wagonów po rozładunku i załadunku;
kierowanie do odpowiednich warsztatów wagonów z upływającym lub przekroczonym terminem naprawy okresowej oraz wagonów do naprawy bieżącej w wagonowni lub na torach wydzielonych;
sprawdzanie taboru kolejowego po wykolejeniu i decydowanie o jego dopuszczeniu do ruchu;
sprawdzanie stanu technicznego pociągu przed jego wyjazdem i dopuszczanie pociągu do jazdy;
wykonywanie próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu;
obserwowanie i nadzorowanie taboru kolejowego w czasie pracy przewozowej;
posługiwanie się przepisami i instrukcjami związanymi z obsługą, naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska;
posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
kierowanie zespołami ludzi przy naprawie i obsłudze taboru kolejowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę