Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wypalacz wyrobów ceramicznych
Kod: 818126
Liczba odwiedzin: 1369
Synteza: Obsługuje piece okresowe, pasażowe oraz tunelowe do wypalania półfabrykatów ceramicznych bez szkliwa i ze szkliwem oraz piece muflowe i elektryczne piece tunelowe do wypalania na wyrobach różnego rodzaju dekoracji.
Zadania zawodowe: ocenianie jakości i przydatności do wypału półfabrykatów nieszkliwionych i szkliwionych;
ocenianie jakości nałożonych dekoracji oraz rodzaju farb użytych do dekoracji w celu ustalenia dopuszczalnej temperatury wypału;
ocenianie przydatności osłon i płyt ogniotrwałych oraz koszy do wypału półfabrykatów ceramicznych;
sprawdzanie prawidłowego ustawienia stosów oraz właściwej zabudowy wózków i ustawienia stożków kontrolnych;
sprawdzanie ustawienia i rozmieszczenia półfabrykatów w piecach okresowych i pasażowych;
sprawdzanie sposobu ustawienia półfabrykatów w koszach przygotowanych do wypalania wyrobów zdobionych w piecach muflowych lub elektrycznych piecach tunelowych;
przygotowywanie pieca okresowego do wypału przez sprawdzanie palenisk, kanałów, ścian ogniowych, rozpalanie pieca, ustawianie prób i stożków kontrolnych lub urządzeń kontrolno-pomiarowych i prowadzenie ognia zgodnie z instrukcją technologiczną;
obsługiwanie pieców tunelowych, pasażowych, muflowych i elektrycznych tunelowych zgodnie z instrukcjami technologicznymi;
zabezpieczanie pieca i wyrobów w sytuacjach awaryjnych (brak gazu, energii elektrycznej lub z innych przyczyn);
wybieranie wyrobów dekorowanych z koszy po wypale;
ocenianie jakości wypalonych wyrobów ceramicznych;
wygaszanie i studzenie pieców okresowych, pasażowych oraz tunelowych do remontu oraz rozpalanie i suszenie pieców po kapitalnym remoncie;
czyszczenie i konserwowanie pieców oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
przestrzeganie obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę