Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wypalacz surowców i wyrobów ogniotrwałych
Kod: 818125
Liczba odwiedzin: 1702
Synteza: Obsługuje różnego typu piece: obrotowe, szybowe niezmechanizowane, zmechanizowane, tunelowe, kręgowe, okresowe, muflowe przy prażeniu-paleniu surowców ogniotrwałych, spiekaniu szlamów, wypalaniu wyrobów ogniotrwałych oraz obsługuje urządzenia towarzyszące: obciągi materiałów prażonych, kruszarki, przesiewacze.
Zadania zawodowe: ocenianie jakości surowców wsadowych do wypalania lub prażenia oraz półfabrykatów wyrobów ogniotrwałych;
czyszczenie kanałów piecowych, murowanie bramek i ustawianie wzierników;
uruchamianie i zatrzymywanie różnego rodzaju pieców do palenia lub prażenia surowców oraz wypalania wyrobów ogniotrwałych, obsługiwanie ich zgodnie z instrukcjami technologicznymi;
uruchamianie, obsługiwanie i zatrzymywanie urządzeń pomocniczych do wstępnego kruszenia i przesiewania surowców ogniotrwałych palonych bądź prażonych;
ocenianie jakości wypalonych surowców i wyrobów ogniotrwałych;
zabezpieczanie pieca i wyrobów w sytuacjach awaryjnych (brak gazu, energii elektrycznej lub z innych przyczyn);
prowadzenie obowiązującej dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej obsługiwanego pieca;
czyszczenie i konserwowanie pieców oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń;
kierowanie pracą zespołu obsługującego piece i urządzenia pomocnicze;
przestrzeganie obowiązujących zarządzeń oraz instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę