Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wulkanizator
Kod: 814104
Liczba odwiedzin: 3637
Synteza:
Wulkanizator naprawia opony, dętki i inne elementy gumowe metodą wulkanizacji.
Wulkanizator jest zawodem o charakterze usługowym. Zajmuje się naprawą, w tym regeneracją i konserwacją, opon i dętek oraz innych elementów gumowych. Przeważająca część usług wulkanizacyjnych związana jest z wyrobami przemysłu oponiarskiego. Dlatego od wulkanizatora wymaga się znajomości zagadnień z zakresu mechaniki pojazdowej. Do głównych zadań wulkanizatora należy weryfikacja elementów gumowych, ustalenie przyczyny uszkodzenia i określenie metody oraz technologii naprawy. Wulkanizator demontuje element, po przygotowaniu wykonuje naprawę lub bieżnikowanie metodą wulkanizacji oraz ocenia jakość wykonanych prac. Dobiera materiały używane podczas wykonywania usługi oraz monitoruje parametry procesu wulkanizacji, takie jak temperatura i czas. W małych i średnich zakładach wulkanizacyjnych ustala również koszt i zakres pracy z klientem.
Zadania zawodowe:
  • ocenianie uszkodzeń i ich przyczyn oraz określanie sposobu wykonania naprawy;
  • planowanie i organizowanie procesów technologicznych naprawy;
  • przygotowywanie elementu do naprawy lub regeneracji;
  • wykonywanie czynności naprawczych z zastosowaniem właściwych metod i technologii;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wulkanizacji;
  • kontrolowanie jakości wykonanej pracy;
  • prowadzenie dokumentacji procesu naprawy;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
Zawód wulkanizatora można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają również osoby, które posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, ujętej w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie kompetencji w trakcie pracy. Wulkanizator powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez zatrudniające go przedsiębiorstwo, izby rzemieślnicze, producentów urządzeń do wulkanizacji oraz producentów ogumienia.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę