Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Aparatowy produkcji wyrobów maczanych
Kod: 814101
Liczba odwiedzin: 16793
Synteza: Obsługuje i nadzoruje urządzenia mechaniczne, półautomatyczne i automatyczne do sporządzania mieszanek lateksowych oraz wytwarzania gumowych wyrobów maczanych, np. gumowych rękawic chirurgicznych i technicznych, czepków kąpielowych, balonów, prezerwatyw, dętek do piłek i innych.
Zadania zawodowe: przygotowywanie do pracy urządzeń lub ciągów technologicznych produkujących gumowe wyroby maczane;
sporządzanie w mieszalnikach mieszanek lateksowych i ich odpowietrzanie (klarowanie);
obsługiwanie i nadzorowanie ciągów technologicznych półautomatycznych lub automatycznych, składających się kolejno z: urządzeń do zanurzania form w koagulancie, suszenia, zanurzania (maczania) w mieszance lateksowej, komór do suszenia, komór do wulkanizacji mieszanki pokrywającej formę, urządzeń do zdejmowania zwulkanizowanych wyrobów, urządzeń do ekstrakcji wodą pozostałości koagulanta wewnątrz wyrobu, suszenia, talkowania;
sprawdzanie jakości wyrobów, w tym niektórych na szczelność za pomocą automatu;
kontrolowanie prawidłowości przebiegu procesów;
przekazywanie wyrobów maczanych do kontroli technicznej lub do magazynu;
wypełnianie dokumentacji technologicznej, w tym kart identyfikacyjnych wyrobów;
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym urządzeń podstawowych i pomocniczych oraz przyrządów pomiarowych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę