Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów
Kod: 812120
Liczba odwiedzin: 1789
Synteza: Prowadzi proces wytapiania lub przetapiania stali, spustu surówki z wielkiego pieca, wytapiania żelazostopów; przygotowuje wsad, materiały pomocnicze i dodatki stopowe; otwiera, zatyka oraz konserwuje otwór spustowy; wykonuje naprawy pospustowe; naprawia i wymienia koryta, rynny surówkowe i żużlowe; ocenia jakość surówki oraz prawidłową pracę pieca; dba o bezpieczeństwo zwłaszcza w czasie przewiercania i przebijania otworu spustowego.
Zadania zawodowe: przygotowywanie materiałów wsadowych (żelazostopów, dodatków stopowych), rozdrabnianie żelazostopów potrzebnych do wytopu stali, piasku, materiałów odsiarczających, koksiku oraz rurek tlenowych;
przygotowywanie wanien spustowych, regulowanie położenia elektrod pieców elektrycznych łukowych;
przygotowywanie tygli reakcyjnych do wytapiania żelazostopów w procesie metalotermicznym i indukcyjnym;
ładowanie do pieca stali, surówki i żelazostopów, odtleniaczy i topników do stali płynnej;
oczyszczanie powierzchni elektrody i zakładanie elektrody w piecu;
podnoszenie i opuszczanie zasłon okien wsadowych;
otwieranie (przebijanie) i zatykanie otworu spustowego po każdym wytopie;
sterowanie lancą tlenową;
ściąganie żużla z pieca, ocena stopnia żużlowania pieca;
bieżące pomiary temperatury podczas wytopu stali, surówki i żelazostopów, obserwowanie przebiegu procesu wytapiania lub przetapiania stali wg wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w obrębie pieca, sterowanie termiczną pracą pieca oraz ocenianie prawidłowości przebiegu procesu technologicznego w piecu;
obliczanie ilości dodatków stopowych niezbędnych do wykończenia wytopu;
pobieranie prób metalu ciekłego i żużla do analizy chemicznej;
dokonywanie spustu stali, surówki i żelazostopów;
kontrolowanie prawidłowości kawałkowania i czyszczenia żelazostopów oraz oznaczanie numerów spustów;
oczyszczanie rynien surówkowych i żużlowych ze skrzepów, naprawianie wyłożenia rynien;
wrzucanie do kadzi materiałów odsiarczających oraz miału koksowego;
wymienianie uszkodzonych elementów zestawu dyszowego i żużlowego wielkiego pieca;
wykonywanie nowego wyłożenia z masy wokół żużlówki;
uruchamianie, kontrolowanie, regulowanie i zatrzymywanie pieców elektrycznych różnego typu, pomp wirnikowych, wentylatorów pieca redukcyjno-wodorowego, urządzeń rozlewniczych i innych urządzeń pomocniczych;
usuwanie z tworzącej się skorupy wydmuchów gazów, przedłużanie elektrod, usuwanie narostów na elektrodach;
przepalanie, czyszczenie i zatykanie otworu spustowego pieca;
uczestniczenie w przeglądach, remontach i przy usuwaniu awarii oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji pieców oraz urządzeń odlewniczych;
organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, zwłaszcza w czasie procesu wytapiania oraz spustu metalu z pieca;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska naturalnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę