Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wytapiacz metali nieżelaznych
Kod: 812119
Liczba odwiedzin: 1453
Synteza: Prowadzi wszelkie prace związane z przygotowywaniem materiałów wsadowych oraz prace załadowcze; prowadzi proces wytopu; konserwuje piece i urządzenia do topienia metali nieżelaznych w piecach szybowych, wahadłowych, obrotowych, zawiesinowych, tyglowych, indukcyjnych.
Zadania zawodowe: rozdrabnianie wsadu, transport materiałów na miejsce składowania wsadu, ważenie, dozowanie i załadunek materiałów wsadowych ręcznie lub za pomocą urządzeń załadowczych;
granulacja i wywóz żużla spod pieców i kanałów rozlewniczych do miejsca składowania;
obliczanie i korygowanie wsadu;
przygotowywanie i uruchamianie pieców i urządzeń pomocniczych do topienia;
racjonalne prowadzenie procesu technologicznego topienia zgodnie z instrukcją i wg ustalonej technologii, usuwanie zakłóceń w bieżącej pracy żeliwiaków i innych pieców do topienia;
posługiwanie się przyrządami pomiarowymi i aparaturą kontrolno-pomiarową w prowadzeniu procesu wytapiania, regulowanie dopływu paliwa i powietrza na podstawie wskazań aparatury;
pobieranie próbek metalu do analizy chemicznej i decydowanie na jej podstawie o zakończeniu wytopu;
pobieranie próbek żużla, odprowadzanie i ściąganie żużla z powierzchni metalu, usuwanie z pieców tworzących się narostów;
wykańczanie wytopu przez: świeżenie, odtlenianie, rafinację, modyfikację;
przebijanie lub przypalanie otworu spustowego pieca;
odlewanie metalu bezpośrednio do form lub do kadzi;
dbanie o rytmiczną pracę i ciągłość ruchu pieców, konserwowanie obsługiwanego urządzenia;
organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, zwłaszcza w trakcie odlewania;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę