Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wiertacz
Kod: 811305
Liczba odwiedzin: 2261
Synteza: Wykonuje otwory wiertnicze służące do poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców mineralnych, wód podziemnych (słodkich mineralnych i geotermalnych), surowców stałych, itp.; wykonuje otwory eksploatacyjne i przewierty otworów geotermalnych, studni wierconych oraz prace pomocnicze przy badaniach hydrogeologicznych i geologiczno- inżynierskich (wiercenia inżynieryjne i odwadniające, szyby kopalniane, otwory strzelnicze w kopalniach węgla oraz tunele i przejścia rurociągami pod przeszkodami terenowymi, itp.).
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie otworów wiertniczych poszukiwawczych za złożami ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych słodkich i mineralnych, surowców stałych itp. oraz otworów eksploatacyjnych do eksploatacji surowców płynnych i gazowych;
 • prowadzenie prac wiertniczych i przygotowawczych do wiercenia, takich jak: montowanie i demontowanie urządzeń wiertniczych oraz sprawdzanie stanu sprawności technicznej urządzeń przed montażem i po nim;
 • dobieranie technologii, narzędzi i osprzętu do wykonania prac wiertniczych;
 • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń stosowanych w procesie wiercenia;
 • przygotowanie narzędzi i obsługiwanie urządzeń stosowanych w procesie wiercenia;
 • sporządzanie płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych;
 • wykonywanie rurowania i uszczelniania (cementowanie) otworu wiertniczego;
 • wykonywanie czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych;
 • monitorowanie działania urządzeń kontrolno-pomiarowych i reagowanie na zmieniające się warunki podczas wiercenia;
 • likwidowanie awarii wiertniczych;
 • wykonywanie przewiertów, otworów geotermalnych, studni wierconych, badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;
 • przestrzeganie przepisów prawa górniczego i geologicznego;
 • prowadzenie dokumentacji z przebiegu prac wiertniczych;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przewodzenie załodze wiertniczej podczas wiercenia;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odwiertów i górnictwa otworowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę