Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wydobywca kruszywa i gliny
Kod: 811111
Liczba odwiedzin: 1409
Synteza: Wydobywa metodą odkrywkową oraz z dna rzeki kruszywa, żwir, piasek i glinę; obsługuje koparki wielonaczyniowe, taśmociągi, zwałowarki, maszyny do odwadniania powierzchniowego; ładuje i transportuje urobek; dokonuje drobnych napraw i konserwacji sprzętu.
Zadania zawodowe: wykonywanie prac przygotowawczych do urabiania złoża kruszywa, piasku lub gliny: usuwanie nadkładu ziemi i szaty roślinnej;
dokonywanie kontroli nawisów skalnych i ziemi, pogłębiania dna rzeki;
nawiercanie otworów w złożu wiertarkami pneumatycznymi lub wiertnicami obrotowymi i udarowymi; w miarę potrzeby wykonywanie robót strzałowych - zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
urabianie złoża koparkami jedno- i wielonaczyniowymi;
transportowanie kruszywa, żwiru, piasku lub gliny taśmociągami na wagoniki, wywrotki lub wozy;
sygnalizowanie maszyniście lokomotywki o napełnieniu urobkiem poszczególnych wagoników i całego składu;
odwadnianie powierzchniowe złóż;
rekultywowanie eksploatowanych złóż;
posługiwanie się prostymi narzędziami, takimi jak: klucze, młoty, przecinaki, łomy, łopaty itp.;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska naturalnego;
-­ konserwowanie i dokonywanie drobnych napraw maszyn i urządzeń w procesie eksploatacji złóż;
-­ udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego.
Dodatkowe zadania zawodowe: -­ wykonywanie prac wulkanizacyjnych taśm do transporterów po odpowiednim przeszkoleniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę