Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rymarz
Kod: 753703
Liczba odwiedzin: 1927
Synteza:
Rymarz wytwarza i naprawia wyroby ze skóry naturalnej, głównie uprzęże dla koni, artykuły jeździeckie, myśliwskie itp.
Rymarz jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem pracy rymarza jest wykonanie lub naprawienie wyrobu rymarskiego. Do typowych wyrobów rymarskich należą: uprzęże, siodła, sprzęt jeździecki, sprzęt myśliwski, artykuły sportowe i turystyczne, artykuły ochronne, artykuły techniczne, pasy i paski, kabury na broń, futerały na instrumenty, galanteria dla zwierząt, artykuły dla wojska oraz repliki historyczne. Podstawowym materiałem w rymarstwie jest skóra naturalna. Rymarz przygotowuje wzorniki do wykonania wyrobu, dobiera skóry i materiały pomocnicze, przyjmuje i ocenia jakość materiałów, wykonuje rozkrój, uwzględniając dopuszczalne kierunki ciągliwości w wykrawanych elementach oraz topografię skóry naturalnej, wykonuje operacje pomocnicze (ścienia elementy, podkleja wzmocnienia, barwi brzegi), przygotowuje do zszycia, szyje, montuje okucia i wykańcza oraz naprawia wyroby rymarskie. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie materiałów, jakość wykonania wyrobów rymarskich oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie pracy na własnym stanowisku zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • przyjmowanie zamówienia na wyrób rymarski i ustalanie z klientem wymagań;
  • sporządzanie dokumentacji techniczno-technologicznej wykonania wyrobu rymarskiego;
  • wykonywanie rozkroju materiałów i przygotowywanie elementów do szycia wyrobu rymarskiego;
  • montowanie i wykańczanie wyrobu rymarskiego;
  • wykonywanie napraw i renowacji wyrobów rymarskich;
  • kontrolowanie jakości półproduktów i gotowych wyrobów rymarskich.
Zawód rymarza zdobywany jest w systemie kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają też na stanowisku rymarza osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kierunkach związanych z przemysłem skórzanym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Przydatna jest umiejętność obsługi komputera. Rymarz powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie i poza nim poprzez stowarzyszenia, organizacje branżowe oraz wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę