Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wędliniarz
Kod: 751107
Liczba odwiedzin: 2118
Synteza: Dokonuje obróbki poubojowej tusz i rozbioru na elementy zasadnicze z odkostnieniem; dzieli surowiec do produkcji wędlin; przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego według receptur określonych normami, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń wędliniarskich.
Zadania zawodowe:
 • wyznaczanie linii podziału tusz i półtusz na części zasadnicze;
 • planowanie kolejności czynności podczas rozbioru i wykrawania mięsa;
 • obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu podczas rozbioru i wykrawania mięsa;
 • przeprowadzanie klasyfikacji tusz, półtusz i ćwierćtusz;
 • wykonywanie czynności wykrawania mięsa oraz klasyfikowanie produktów wykrawania mięsa;
 • wykonywanie obróbki części zasadniczych uzyskanych z rozbioru mięsa;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozbioru i wykrawania mięsa;
 • dobieranie metod i technik wychładzania oraz zamrażania mięsa i tłuszczów surowych, w tym określanie warunków przechowywania mięsa w chłodniach;
 • obsługiwanie urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej
  w pomieszczeniach chłodni i zamrażalniach;
 • dobieranie metod i technik rozmrażania mięsa;
 • ocenianie jakości mięsa w czasie wychładzania, zamrażania i rozmrażania na podstawie jego wyglądu;
 • obsługiwanie urządzeń stosowanych do konfekcjonowania mięsa;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej magazynowania i konfekcjonowania mięsa;
 • stosowanie receptur oraz przestrzega norm obowiązujących w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • dobieranie surowców, dodatków oraz materiałów pomocniczych do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • przygotowanie surowców, dodatków oraz materiałów pomocniczych do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • planowanie operacji technologicznych produkcji przetworów mięsnych
  i tłuszczowych;
 • dobieranie maszyn i urządzeń, sprzętu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń, sprzętu oraz aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • wykonywanie czynności związanych z produkcją wędlin, wyrobów garmażeryjnych, konserw i przetworów tłuszczowych;
 • obliczanie zużycia surowców oraz określanie wydajności produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • ocenianie jakości przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • rozpoznawanie wad produkcyjnych przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozbioru i wykrawania mięsa, magazynowania i konfekcjonowania procesu produkcji oraz magazynowania
  i dystrybucji przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • dobieranie i obsługiwanie środków transportu wewnętrznego przetworów mięsnych i tłuszczowych;
 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem przetworów mięsnych
  i tłuszczowych do dystrybucji;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wędliniarstwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę