Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rozbieracz-wykrawacz
Kod: 751104
Liczba odwiedzin: 3465
Synteza: Wykonuje czynności związane z rozbiorem na części zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych i baranich wg wymagań rynku krajowego lub zagranicznego oraz dokonuje wykrawania elementów zasadniczych na mięsa drobne oraz elementy handlowe z zachowaniem przepisów sanitarno-higienicznych oraz bhp.
Zadania zawodowe: rozbieranie na części zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych i baranich ręcznie oraz na taśmie rozbiorowej za pomocą pił;
wykrawanie, za pomocą różnych rodzajów noży, półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych i baranich oraz elementów zasadniczych z przeznaczeniem na mięsa drobne oraz do produkcji wędlin, konserw;
przygotowywanie z części zasadniczych elementów do produkcji wędzonek lub przeprowadzanie dodatkowej obróbki w celu uzyskania elementu handlowego;
sortowanie mięsa i tłuszczów pochodzących z obróbki elementów na wędzonki lub elementów handlowych na klasy w zależności od barwy mięsa, ścięgnistości, zawartości tkanki tłuszczowej, przekrwień itp.;
klasyfikowanie otrzymanych w wyniku wykrawania tłuszczy, kości, żył na poszczególne klasy;rozbieranie ośrodków wszystkich rodzajów zwierząt rzeźnych;
skórowanie ręczne i mechaniczne;
ostrzenie i konserwowanie narzędzi stosowanych przy rozbiorze i wykrawaniu (piły, noże, musaty).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę