Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Automatyk sterowania ruchem kolejowym
Kod: 742101
Liczba odwiedzin: 16867
Synteza: Samodzielnie prowadzi prace związane z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych.
Zadania zawodowe: montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych;
budowanie i eksploatowanie sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym;
czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń;
czytanie i wykonywanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem na stacjach;
organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
instalowanie i sprawdzanie urządzeń ochrony przeciwporażeniowej;
ocenianie ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie związanym z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym;
obsługiwanie systemów łączności i informatycznych związanych z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
kwalifikowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do remontu;
wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń;
zabezpieczanie stanu urządzeń po wypadku lub wydarzeniu kolejowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę