Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter sieci trakcyjnej
Kod: 741305
Liczba odwiedzin: 2916
Synteza:
Elektromonter sieci trakcyjnej wykonuje roboty budowlane i utrzymaniowe sieci trakcyjnej i urządzeń z nią związanych.
Elektromonter sieci trakcyjnej jest zawodem o charakterze elektryczno-budowlano-montażowym. Istotą pracy elektromontera sieci trakcyjnej jest montaż, naprawa i konserwacja sieci trakcyjnej oraz urządzeń z nią związanych. Do podstawowych czynności związanych z budową sieci trakcyjnej należy: montaż fundamentów, konstrukcji wsporczych, osprzętu, podwieszeń, aparatury elektromechanicznej, uszynień oraz wywieszenie i regulacja sieci jezdnej. Utrzymanie obejmuje oględziny oraz czynności łączeniowe, wymianę uszkodzonych elementów, naprawy planowe i awaryjne, a także regulacje i pomiary sieci trakcyjnej. Prace wykonywane przez elektromontera sieci trakcyjnej muszą charakteryzować się dużą starannością z zachowaniem obowiązujących norm i zasad i przepisów BHP. Jednocześnie praca elektromontera wymaga nadzoru i kontroli oraz musi być odnotowywana w dokumentacji budowlanej i utrzymaniowej sieci trakcyjnej. Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia odbywają się na pisemne polecenie przez osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony przeciwporażeniowej, ochrony środowiska oraz ergonomii;
  • montowanie fundamentów i konstrukcji wsporczych trakcji elektrycznej;
  • montowanie osprzętu sieciowego trakcji elektrycznej, uziemień, uczynień;
  • wywieszanie sieci jezdnej i montowanie sieci powrotnej;
  • demontowanie elementów sieci trakcyjnej;
  • regulowanie sieci trakcyjnej;
  • wykonywanie przeglądu sieci trakcyjnej;
  • naprawianie urządzeń sieci trakcyjnej;
  • wykonywanie czynności przyłączeniowych;
  • wykonywanie pomiarów diagnostycznych sieci trakcyjnej.
Pracę elektromontera sieci trakcyjnej mogą wykonywać absolwenci zasadniczych szkół zawodowych o kierunku sieci i urządzenia elektroenergetyczne lub pokrewnym. Praca w zawodzie elektromontera sieci trakcyjnej wymaga potwierdzenia przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwalifikacji do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, montażu i konserwacji elektrycznej sieci trakcyjnej oraz dodatkowo urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Ze względu na pracę w terenie dodatkowym atutem są uprawnienia do prowadzenia pojazdów i uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu budowlanego.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę