Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego
Kod: 741304
Liczba odwiedzin: 2988
Synteza: Lokalizuje i usuwa przyczyny uszkodzeń i awarii w eksploatacji sieci elektroenergetycznej wszystkich napięć, wykonuje doraźne naprawy uszkodzeń zasilania, stosując narzędzia ślusarskie, elektromonterskie i specjalistyczne, aparaturę kontrolno-pomiarową i specjalny sprzęt.
Zadania zawodowe: przyjmowanie zgłoszeń uszkodzenia sieci lub braku dostawy energii elektrycznej;
dokonywanie oględzin i wyszukiwanie uszkodzenia, dobieranie metod pomiarów;
wykonywanie pomiarów parametrów elektrycznych przy wykorzystaniu aparatury kontrolno-pomiarowej;
określanie rodzaju uszkodzenia i zlokalizowanie przyczyny uszkodzenia lub awarii na podstawie wyników dokonanych pomiarów i oględzin;
naprawianie uszkodzenia zasilania lub zabezpieczanie miejsca awarii przy wykorzystaniu narzędzi ślusarskich, elektromonterskich i specjalistycznych;
usuwanie skutków awarii - przywracanie zasilania odbiorcom;
zgłaszanie dyspozytorowi pogotowia lokalizacji uszkodzenia i wykonanych prac;
wykonywanie poleceń dyspozytora napraw;
wykonywanie okresowych przeglądów sieci elektroenergetycznych i prowadzenie dokumentacji przeglądów;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i Norm Elektrycznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: samodzielnie wykonywanie pracy na urządzeniach elektroenergetycznych (przy pracach eksploatacyjnych) po uzyskaniu grupy kwalifikacyjnej E.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę