Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć
Kod: 741303
Liczba odwiedzin: 3057
Synteza: Wykonuje prace montażowe przy budowie i remontach linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć 110, 220, 380, 700 kV, ustawiając słupy, głównie kratowe, zawieszając łańcuchy izolatorów, przewody i osprzęt w warunkach bardzo niebezpiecznych, na dużych wysokościach, posługując się sprzętem i narzędziami specjalnymi, radiotelefonem itp.
Zadania zawodowe: ustalanie trasy przebiegu linii wysokiego napięcia pod kątem organizacji budowy i możliwości wykonawczych;
ustawianie słupów żelbetonowych i stalowych-kratowych na fundamentach;
zawieszanie łańcuchów izolatorów przy użyciu specjalnego sprzętu;
rozciąganie przewodów sprzętem mechanicznym - stosowanie wymaganych naciągów i zwisów między przęsłami;
zakładanie specjalnych wózków na przewody, przejazd nimi od przęsła do przęsła i mocowanie przewodów do łańcuchów izolatorów (praca bardzo niebezpieczna na dużej wysokości);
sprawdzanie łańcuchów izolatorów oraz wymiana uszkodzonych części izolatorów lub całych łańcuchów;
wymiana zerwanych przez burze i wichury przewodów, naprawa przęseł słupów kratowych itp.;
malowanie konstrukcji stalowych przęseł i słupów po oczyszczeniu ręcznym lub mechanicznym;
wykonywanie podłączeń końcowych do stacji transformatorów na bramkach oporowych;
montaż linek odgromowych na linii wysokiego napięcia oraz wykonywanie uziemień odgromowych;
pomiary uszkodzeń na linii wysokiego napięcia za pomocą lokalizatorów uszkodzeń;obchody linii wysokiego napięcia celem ustalenia usterek;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: praca na rozdzielniach napowietrznych wysokiego napięcia i dużych stacjach sieciowych;
wykonywanie innych prac niebezpiecznych na dużych wysokościach, przy użyciu sprzętu specjalnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę