Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter linii kablowych
Kod: 741301
Liczba odwiedzin: 4921
Synteza: Buduje, konserwuje i naprawia linie kablowe do 1 kV, przygotowuje trasy kablowe w zabudowie miejskiej i na otwartych przestrzeniach, wykonuje głowice i mufy kablowe; posługuje się sprzętem specjalistycznym oraz narzędziami ślusarskimi i monterskimi.
Zadania zawodowe: wytyczanie tras linii kablowych i szczegółowe zapoznawanie się z nimi;
wyznaczanie miejsc połączeń mufowych odcinków trasy, rozmieszczanie bębnów z kablami i wybór metody rozciągnięcia kabla;
przygotowywanie trasy i sposobu prowadzenia kabla w kanale, wykopie, na konstrukcji itp., przygotowywanie studzienek;
wciąganie kabla do przygotowanej trasy, zazwyczaj mierzonej metodą ręczną i półmechaniczną;
układanie i umocowywanie kabla na uchwytach oraz w ziemi, z przykryciem i oznakowaniem;
wykonywanie połączeń muf przelotowych i głowic końcowych osprzętu dla danego typu kabla: suche, półsuche, olejowe, z tworzyw itp.;
oznaczanie żył kabla do połączeń między rozdzielniami;
próby izolacji - pomiar oporności induktorem i próba napięciowa wg warunków technicznych;
zabezpieczanie trasy przykrycia i przywracanie stanu pierwotnego;
zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji w kanałach i studzienkach;
instalowanie czujników ogniowych w tunelach, kanałach i pomieszczeniach;
stosowanie ręcznych wykopów w miejscach niebezpiecznych oraz przepustów pod drogami: mechanicznych i ręcznych typu Kret, przecisk itp.;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: praca przy układaniu kabli energetycznych wysokiego i niskiego napięcia, sygnalizacyjnych i teletechnicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę