Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
Kod: 741220
Liczba odwiedzin: 2882
Synteza: Wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze elektrycznych urządzeń sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz przenośną, elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.
Zadania zawodowe: wykonywanie różnego typu elektrycznych instalacji specjalnych kablowych i przewodowych jako elementów układów sterowania i sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej i kształtowej;
montowanie, demontowanie elektrycznych układów stycznikowo-przekaźnikowych, tyrystorowych oraz modułów elektronicznych jako podzespołów układów sterowania i sygnalizacji, w różnych konfiguracjach systemu i trybach pracy sterownika;
wykonywanie typowych czynności przełączających oraz interpretowanie stanu połączeń i współdziałania obwodów na podstawie dokumentacji technicznej;
prace montażowe elektromechaniczne elementów wykonawczych układu sterowania i sygnalizacji oraz w obrębie szaf sterujących urządzeń sygnalizacji, pulpitów ręcznego sterowania obiektów sygnalizacyjno-informacyjnych;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w instalacjach i urządzeniach sygnalizacji, przekroczenia stanu zdefiniowanego jako normalny w urządzeniach technicznych, np. w urządzeniach alarmowych;
wykonywanie prac instalacyjnych oraz montażowych w obrębie systemów zabezpieczeń elektroenergetycznych z sygnalizacją świetlną;
instalowanie elektrycznych obwodów sygnalizacji świetlnej przy drogach, np. podświetlanych znaków drogowych, instalacji ostrzegawczych;
montowanie instalacji i urządzeń sygnalizacji na pulpitach sterujących w centrach sterowania procesami technologicznymi, dyspozytorniach, układach wielofunkcyjnych automatyki;
instalowanie oświetlenia sygnalizacji naziemnej w ruchu lotniczym, np. w obrębie lotnisk, na wysokich obiektach itp.;
wykonywanie typowych pomiarów elektrycznych, mających na celu diagnozowanie stanu instalacji elektrycznych i urządzeń sterująco-sygnalizacyjnych;
wykonywanie na podstawie dokumentacji technicznej oraz pod nadzorem instalacji i systemów sterowania i sygnalizacji w warunkach urządzeń przemysłowych automatyki;stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie po przeszkoleniu prac instalacyjnych i montażowych w obrębie urządzeń sterująco-sygnalizacyjnych specjalnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę