Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej
Kod: 741219
Liczba odwiedzin: 3378
Synteza: Wykonuje proste i złożone pomiary elektryczne, a także montuje i reguluje obwody automatyki zabezpieczeniowej sieci elektroenergetycznej, posługując się miernikami, elektrycznym osprzętem pomiarowym, różnego typu przekaźnikami specjalizowanymi oraz narzędziami ślusarskimi i elektromonterskimi oraz zapewniając w eksploatacji odpowiednie warunki pracy generatorów, linii, transformatorów i silników elektrycznych (odbiorników).
Zadania zawodowe: wykonywanie elektrycznych pomiarów podstawowych i specjalistycznych, takich jak: własności elektroizolacyjnych, wytrzymałości napięciowej kabli elektroenergetycznych, uzwojeń maszyn elektrycznych;
wykonywanie pomiarów elektrycznych napięcia i prądu, a także mocy przy użyciu przekładników prądowych i napięciowych;
wykonywanie pomiarów parametrów linii elektroenergetycznych metodami statycznymi i metodą impulsową, określanie parametrów jednostkowych oraz niejednorodności (przerw, upływności, zwarć);
wykonywanie pomiarów parametrów znamionowych transformatorów mocy, silników elektrycznych oraz dobieranie elementów kompensujących;
montowanie układów laboratoryjnych w celu sprawdzenia różnego typu przekaźników stosowanych w układach automatyki zabezpieczeniowej;
montowanie układów probierczych w celu dokonania prób przekaźników w miejscu ich zainstalowania;
montowanie obwodów wtórnych na polu nastawni w rozdzielniach różnych napięć w celu tworzenia systemu zabezpieczeń;
wykonywanie regulacji (poziomów, czasów zadziałania) układów automatyki zabezpieczeniowej;
wykonywanie układów automatyki zabezpieczeniowej dla przypadków zwarć doziemnych dla linii kablowych i napowietrznych;
wykonywanie różnego typu zabezpieczeń transformatorów energetycznych;
wykonywanie obwodów automatyki zabezpieczeniowej generatorów, np. chroniącej od zwarć doziemnych, od wzrostu napięcia;
wykonywanie układów zabezpieczeń silników elektrycznych, np. od zwarć międzyfazowych, zanikowo-napięciowych, od zwarć doziemnych;
wykonywanie układów automatyki zabezpieczeniowej dla szyn zbiorczych w elektrowniach i stacjach;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie pomiarów laboratoryjnych własności elektroizolacyjnych oraz wytrzymałości napięciowej dla elektrycznego sprzętu ochronnego i dopuszczanie go do użytku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę