Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter transformatorów
Kod: 741218
Liczba odwiedzin: 2885
Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno- remontowe transformatorów mocy na stacjach elektroenergetycznych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz przenośną elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalowanych linii elektroenergetycznych i transformatora.
Zadania zawodowe: instalowanie oraz montaż i demontaż transformatorów mocy na stacjach umieszczonych w budynkach, napowietrznych i przewoźnych;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek transformatorów na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych, bez wykonywania rewizji wewnętrznych;
wykonywanie rewizji wewnętrznych transformatorów oraz rewizji i napraw przełączników zaczepów pod obciążeniem;
wymiana izolatorów przepustowych wyprowadzających na zewnątrz końce uzwojeń górnego i dolnego napięcia;
uzupełnianie poziomu oleju w transformatorze lub wymiana kompleksowa oleju i kontrola szczelności kadzi;
okresowe czyszczenie izolatorów w stacjach transformatorowych napowietrznych;
wykonywanie lub konserwowanie połączeń elektrycznych transformatora w komorach rozdzielni: montowanie, demontowanie szyn górnego i dolnego napięcia, izolatorów przepustowych rozdzielni, muf kablowych po stronie niższego napięcia transformatora itp.;
wykonywanie podstawowych operacji manewrowych na stacjach (głównie bezobsługowych) za pomocą narzędzi specjalnych: drążków izolujących do odłączników i cęgów izolujących do bezpieczników rurowych;
wykonywanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwporażeniowych przy pracach w obrębie transformatorów energetycznych w różnych warunkach; stosowanie osobistych i zewnętrznych osłon izolacyjnych, przenośnych uziemień ochronnych, neonowych wskaźników napięcia, a także tablic ostrzegawczych i ogrodzeń przenośnych (wyłącznie na polecenie);
wykonywanie prac montażowo-demontażowych w obrębie transformatorów energetycznych, a także przy montażu transformatorów w docelowym miejscu pracy, np. mocowanie transformatorów, wykonywanie różnego rodzaju uziemień (ochronnych, roboczych, odgromowych, pomocniczych).
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych na stacjach transformatorowo- rozdzielczych, w zakresie wynikającym ze specjalnego przeszkolenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę