Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających
Kod: 741217
Liczba odwiedzin: 3105
Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjno-montażowe, a także konserwacyjno-remontowe w siłowniach telekomunikacyjnych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i wykonując pomiary elektryczne przy wykorzystaniu przewoźnej i innej przenośnej elektrycznej aparatury pomiarowej w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń elektrycznych siłowni.
Zadania zawodowe: wykonywanie prac instalacyjno-montażowych urządzeń elektrycznych w siłowniach telekomunikacyjnych, zasilających elektromechaniczne i elektroniczne centrale telefoniczne;
montowanie podzespołów elektromechanicznych i elektrycznych siłowni, takich jak: transformatory, prostowniki, przetwornice, stabilizatory napięcia, urządzenia rozdzielczo-zabezpieczajace itp.;
diagnozowanie, wyszukiwanie usterek na podstawie pomiarów i uruchomień próbnych w różnych warunkach eksploatacyjnych oraz usuwanie uszkodzeń w obrębie urządzeń elektrycznych siłowni;
wykonywanie przeglądów technicznych i renowacji stanu naładowania baterii akumulatorów (kwasowych, zasadowych);
wykonywanie przeglądów technicznych instalacji i urządzeń elektrycznych siłowni zasilanych z sieci elektroenergetycznej: transformatorów, zespołów prostowniczych, przetwornic, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczajacych i sterujących (kontrola poziomu napięć, wartości tętnień itp.);
wykonywanie pomiarów diagnostyczno-kontrolnych na sali stojaków rozdziału energii oraz w obrębie stojaków SRE: pomiar napięć z tablicy odpływów i w obrębie modułów przetwornic, łączy abonenckich, sieci pomocniczej 220 V itp.;
kontrolowanie stanu połączeń elektrycznych szyn zasilających oraz przewodu uziemiającego i konstrukcji wsporczych stojaków (pomiary elektryczne, oczyszczanie, dociskanie);
wykonywanie napraw zespołów prostowniczych, tranzystorowych i tyrystorowych przetwornic DC/AC wraz z towarzyszącymi zabiegami demontażu i montażu w obrębie stojaka i modułu;
wykonywanie zabiegów konserwacyjnych w obrębie maszyn wirujących: agregatów prądotwórczych stacyjnych, przewoźnych lub przenośnych oraz elektromechanicznych przetwornic sygnałowych (wycofywanych);
wykonywanie dozoru bieżącego w siłowniach telekomunikacyjnych zasilających centrale i inne urządzenia telekomunikacyjne;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych w obrębie central telefonicznych po dodatkowym przeszkoleniu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę