Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter taboru szynowego
Kod: 741216
Liczba odwiedzin: 2869
Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjne i montażowe oraz konserwuje i remontuje maszyny i urządzenia elektryczne w jednostkach taboru szynowego kolejowego i tramwajowego, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz przenośną elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych.
Zadania zawodowe: wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacyjnych remontów instalacji oświetleniowej, grzewczej i sygnalizacyjnej oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, stanowiących wyposażenie jednostek taboru kolejowego;
wykonywanie napraw aparatury obwodów głównych i pomocniczych taboru kolejowego;
diagnozowanie, wyszukiwanie oraz usuwanie uszkodzeń w wagonowych urządzeniach elektrycznych, rozdzielczych, obwodach instalacji elektrycznej zasilania głównego (z przewodu jezdnego) oraz zasilania autonomicznego (prądnice wagonowe i akumulatory);
diagnozowanie stanu technicznego oraz wykonywanie prac montażowo- demontażowych maszyn elektrycznych w celu przeprowadzenia remontów głównych w warsztatach naprawczych;
wykonywanie okresowych przeglądów i elektrycznych pomiarów elektroizolacyjnych instalacji stałoprądowej i zmiennoprądowej lokalnej sieci napięcia oraz sprawności układów zabezpieczających i regulacyjnych;
montowanie i demontowanie różnego typu aparatów elektrycznych niskiego napięcia, wymienianie zużytych źródeł światła, urządzeń grzejnych, akumulatorów, łączy, przewodów itp.;
montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń sygnalizacyjnych, centralnego sterowania, np. mechanizmów otwierania drzwi, oświetlenia, urządzeń hamulcowych, łączności;
wykonywanie bieżących przeglądów i konserwacji różnego typu maszyn wirujących, diagnozowanie sprawności technicznej oraz zużycia podzespołów, przeprowadzanie regulacji w obrębie zespołów napędowych;
wykonywanie prac ślusarskich i montażowych przy budowie i demontażu instalacji i urządzeń elektrycznych jednostek taboru szynowego, np. przygotowywanie instalacji do montażu, cięcie, wyginanie i gwintowanie rurek izolacyjnych lub wiercenie, pasowanie;
montowanie i demontowanie maszyn i urządzeń elektrycznych szynowych zgodnie z dokumentacją podstawową i instrukcjami;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac instalacyjnych, montażowych, konserwacyjnych i remontowych w zakładach naprawczych taboru kolejowego;
wykonywanie elektrycznych prac konserwacyjno-remontowych taboru kolejowego w zajezdniach lub ekipach naprawczych wyjazdowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę