Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych
Kod: 741215
Liczba odwiedzin: 2923
Synteza: Wykonuje prace instalacyjne oraz montażowo-demontażowe w obrębie stacji trakcyjnych, konserwuje i remontuje urządzenia elektryczne stacji, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi, a także wykonuje podstawowe pomiary elektryczne w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń.
Zadania zawodowe: wykonywanie prac instalacyjno-montażowych transformatorów energetycznych, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczających i prostownikowych w stacjach trakcyjnych zasilających linie kolejowe, tramwajowe i trolejbusowe;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie podzespołów elektrycznych stacji oraz obciążeń poszczególnych sekcji;
wykonywanie prac montażowo-demontażowych izolatorów stacyjnych wewnętrznych i napowietrznych (wsporczych i przepustowych);
montowanie i demontowanie różnych podzespołów elektrycznych stacji trakcyjnych transformatorowo-rozdzielczych: szyn zbiorczych przekaźników, przyrządów pomiarowych, dławików gaszących, urządzeń prostownikowych itp.;
wykonywanie przeglądów technicznych okresowych w stacjach oddziałowych i pośrednich oraz przeglądów bieżących w głównych stacjach zasilających trakcji elektrycznych;
budowanie linii trakcyjnych kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych, instalowanie przewodu jezdnego, odciągów, izolatorów, konstrukcji wsporczych, nośnych itp.;
diagnozowanie, wyszukiwanie i lokalizacja uszkodzeń linii trakcyjnej, zasilania poszczególnych sekcji, uziemień roboczych i ochronnych;
wykonywanie pomiarów elektrycznych linii trakcyjnej;
wykonywanie zabiegów konserwacyjnych oraz napraw linii trakcyjnych (przerwy, zwarcia, upływności);
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac instalacyjno-montażowych oraz konserwacyjno-naprawczych w obrębie stacji trakcyjnych prądu stałego, wykorzystywanych do zasilania kolejowych ciągów transportowych w kopalniach górnictwa odkrywkowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę