Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych
Kod: 741214
Liczba odwiedzin: 2891
Synteza: Instaluje oraz montuje rozdzielnice i rozdzielnie niskiego napięcia (do 1 kV), posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi, a także wykonuje podstawowe pomiary elektryczne w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji oraz typowych odbiorników energii elektrycznej małej mocy.
Zadania zawodowe: wykonywanie prac instalacyjnych oraz montażowo-demontażowych rozdzielnic i rozdzielni niskiego napięcia: tablicowych, bezszkieletowych, skrzynkowych i szufladowych;
montowanie urządzeń rozdzielczych, pomiarowych i zabezpieczających w obrębie tablic rozdzielczych, a także wykonywanie różnowymiarowych tablic rozdzielczych o podstawie bakelitowej, gumoidowej lub z blachy stalowej;
montowanie urządzeń rozdzielczych, pomiarowych, zabezpieczających, łączników oraz szyn zasilających i izolatorów wsporczych w rozdzielnicach szkieletowych (dla dużych prądów roboczych);
instalowanie i montowanie zespołów rozdzielnic skrzynkowych znormalizowanych, np. narożnikowych, pośrednich górnych i dolnych (do mocowania jednego lub dwóch styczników olejowych), głowicowych (do przyłączania głowic kablowych), a także montowanie podzespołów rozdzielnic skrzynkowych: gniazd bezpiecznikowych, wyłączników zwarciowych, np. typu APU, łączników prądów roboczych, styczników;
instalowanie urządzeń rozdzielczych i zabezpieczających w ramach instalacji zalicznikowej: główne tablice rozdzielcze zalicznikowe, tablice rozdzielczo- zabezpieczające piętrowe, lokalne;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obrębie rozdzielnic i rozdzielni niskiego napięcia;
wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji: elektroizolacyjnych i zwarciowych w obrębie linii i przewodów neutralnych dla instalacji zalicznikowych, łącznie z punktami odbioru energii elektrycznej;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obrębie instalacji współpracującej z rozdzielnicami i rozdzielniami niskiego napięcia;
wykonywanie prac ślusarskich przy wykonawstwie i mocowaniu podzespołów elektromechanicznych rozdzielnic tablicowych (piłowanie, wiercenie, frezowanie, szlifowanie, pasowanie);
montaż elektromechaniczny, a także budowanie instalacji elektrycznej oświetleniowej i siłowej z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu instalacyjnego;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: instalowanie liczników energii elektrycznej jako uprawniony pracownik zakładów energetycznych;
wykonywanie prac montażowych elektrycznych urządzeń na budowach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę