Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter okrętowy
Kod: 741213
Liczba odwiedzin: 2977
Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjne oraz montażowo-demontażowe maszyn i urządzeń elektrycznych na jednostkach pływających żeglugi morskiej i śródlądowej, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektrycznymi przyrządami pomiarowymi w celu diagnozowania stanu technicznego urządzeń.
Zadania zawodowe: instalowanie, konserwowanie i wykonywanie napraw urządzeń elektrycznych stanowiących standardowe wyposażenie techniczne różnego typu jednostek pływających, agregatów prądotwórczych, instalacji i odbiorników energii elektrycznej;
montowanie i demontowanie maszyn oraz urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie statków i okrętów, w celu przeprowadzenia remontów;
wykonywanie prac elektrycznych związanych z budową urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie jednostki;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w okrętowej instalacji elektrycznej przez wykonywanie przeglądów technicznych oraz diagnostyczno- -kontrolnych pomiarów elektrycznych;
wykonywanie torów kablowych różnego typu: trasowanie przejść i tras kablowych, montaż elektromechaniczny skrzynek złączowych i rozdzielczych wraz z układami zabezpieczeń, układanie i mocowanie, a także prowadzenie kabli specjalnych siłowej instalacji sterującej i sygnalizacji;
wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych, a także drobnych remontów w obrębie zespołów prądotwórczych: utrzymywanie w gotowości zespołów redundacyjnych (zapasowych), remonty bieżące podzespołów agregatów prądotwórczych, regulatorów napięcia, przekształtników, akumulatorni itp.;
wykonywanie napraw i konserwowanie elektrycznych urządzeń napędowych instalowanych na statkach i okrętach: elektrycznych urządzeń sterowych, pomocniczych napędów elektrycznych, urządzeń rozruchowych itp.;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie usterek w obrębie pulpitów sterowniczych (łączników manewrowych, przekaźników, krosów wewnętrznych itp.);
montowanie, demontowanie oraz konserwowanie elektrycznych instalacji oświetleniowych oraz sygnalizacyjnych na statkach i okrętach;
wykonywanie przeglądów technicznych oraz konserwowanie typowych odbiorników pomocniczych energii elektrycznej: urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, opraw oświetleniowych itp.;
zabezpieczanie zasilania elektrycznego dla różnego typu urządzeń łączności oraz aparatury kontrolno-nawigacyjnej zainstalowanej na jednostce pływającej;
wykonywanie różnego typu prac montażowo-demontażowych o charakterze elektromechanicznym, a także wynikających z zakresu podstawowych prac obsługowych na konkretnej jednostce pływającej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę