Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego
Kod: 741212
Liczba odwiedzin: 2958
Synteza:
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego montuje i utrzymuje w gotowości do pracy sieci elektroenergetyczne, maszyny i urządzenia elektryczne.
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego jest zawodem o charakterze usługowym. Wykonuje on prace montażowe i obsługę maszyn i urządzeń elektrycznych, urządzeń elektrycznych maszyn wydobywczych i transportowych, a także elektroenergetycznych sieci oraz elektromechanicznych urządzeń towarzyszących, posługując się narzędziami elektromonterskimi oraz elektryczną, przenośną aparaturą kontrolno-pomiarową. Diagnozuje stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych kopalni. Sprawdza poprawność i jakość wykonywanej przez siebie pracy.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego wraz z rozporządzeniami, BHP, ppoż., ochrony środowiska;
  • montowanie sieci elektroenergetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych;
  • montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych;
  • wykonywanie pomiarów sieci elektroenergetycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • kontrolowanie bieżące i okresowe sieci elektroenergetycznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • diagnozowanie oraz usuwanie uszkodzeń sieci elektroenergetycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • raportowanie i przekazywanie informacji o bieżącym stanie sieci elektroenergetycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego powinien posiadać przynajmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu elektrycznym oraz po odbyciu specjalistycznego szkolenia zdać w ośrodku szkoleniowym egzamin uprawniający do pracy w zawodzie. Bierze udział w szkoleniach specjalistycznych dla swojego zawodu organizowanych przez zakład górniczy oraz specjalistyczne ośrodki szkoleniowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę