Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego
Kod: 741211
Liczba odwiedzin: 2762
Synteza: Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze maszyn elektrycznych, urządzeń elektrycznych koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, urządzeń elektrycznych przenośników taśmowych w kopalniach górnictwa odkrywkowego, a także prace montażowo-demontażowe w obrębie lokalnych stacji i instalacji elektroenergetycznych, trakcji elektrycznych taboru kolejowego; posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową oraz podstawowymi narzędziami elektromonterskimi i przenośnymi przyrządami elektrycznymi do diagnostyki pracy urządzeń.
Zadania zawodowe: wykonywanie elektroenergetycznych instalacji stałych i ruchomych w celu zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych kopalni górnictwa odkrywkowego;
instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych stanowiących podzespoły górniczych maszyn wydobywczych oraz urządzeń transportowych;
montowanie, demontowanie podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach konserwacji i napraw bieżących, a także remontów głównych;
wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych koparek wielonaczyniowych i zwałowarek, a zwłaszcza: rozdzielnic wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, urządzeń rozruchu, napędu i hamowania, urządzeń regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych, układów sterowania i regulacji, automatyki blokad między poszczególnymi napędami;
wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń elektrycznych ciągów przenośników taśmowych: rozdzielnic stacji napędowych, urządzeń rozruchowych i hamulcowych, urządzeń do regulacji prędkości obrotowej silników napędowych, urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych oraz obwodów automatyki;
wykonywanie przeglądów technicznych trakcji elektrycznej transportu kolejowego oraz lokalnych stacji prostownikowych;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie elektroenergetycznej instalacji zasilającej oraz maszyn i urządzeń w kopalni odkrywkowej;
wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji elektroenergetycznej w celach diagnostycznych;
wykonywanie elektroenergetycznych instalacji ruchomych za pomocą kabli oponowych;
wykonywanie elektroenergetycznych instalacji pomocniczych, np. oświetlenia;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac montażowych urządzeń technicznych z napędem elektrycznym na budowach;
po krótkim przeszkoleniu wykonywanie prac instalacyjnych, a także konserwacyjno- remontowych urządzeń dźwignicowych;
instalowanie maszyn i różnego typu przemysłowych urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej lub po szkoleniu kursowym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę