Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter lotniczy
Kod: 741209
Liczba odwiedzin: 2804
Synteza: Wykonuje elektryczne prace instalacyjne, montażowe, konserwacyjne i naprawcze elektrycznej sieci pokładowej na statkach powietrznych, maszyn i urządzeń lotniczych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi i przenośną aparaturą kontrolno-pomiarową, służącą do sprawdzania stanu technicznego elektrycznych urządzeń pokładowych.
Zadania zawodowe: wykonywanie technicznych przeglądów bieżących i okresowych samolotów oraz innych obiektów transportu powietrznego w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
wykonywanie próbnych uruchomień różnych urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci pokładowej (+28 V), prądorozrusznika, układu zapłonowego, sieci oświetleniowej i grzewczej za pomocą zewnętrznych źródeł zasilania (wózków akumulatorowych);
wykonywanie podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji stało- i zmienno-prądowych oraz dokonywanie wizualnej kontroli instalacji odgromowych i ekwipotencjalizacji;
wykonywanie pomiarów kontrolnych i prac renowacyjnych akumulatorów pokładowych srebrowo-cynkowych;
wykonywanie prac montażowych i demontażowych o charakterze elektromechanicznym przy instalacjach elektrycznych oraz agregatach prądotwórczych i silnikach elektrycznych pomocniczych;
wykonywanie zabiegów konserwacyjnych oraz regulacji w układach elektromechanicznych zainstalowanych na obiekcie lub prac remontowych po demontażu w warunkach warsztatowych;
diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie usterek, a także przewidywanie stopnia niezawodności poszczególnych obwodów elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych (interpretowanie wyników pomiarów elektrycznych);
montowanie, demontowanie elementów urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych w obrębie lotniczych instalacji elektrycznych;
współdziałanie w zakresie prac konserwacyjno-naprawczych z zespołem mechaników, płatowców, awioników i innych, w zależności od rodzaju, typu i wielkości obsługiwanego obiektu.
Dodatkowe zadania zawodowe: praca na stanowiskach montażu elektromechanicznego oraz specjalnych instalacji elektrycznych typowych dla sprzętu wojskowego;
po krótkim przeszkoleniu praca na stanowisku elektromontera akumulatorów i baterii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę