Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych
Kod: 741208
Liczba odwiedzin: 3418
Synteza:
Elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych wykonuje montaż, naprawę, przeglądy i badania okresowe urządzeń dźwignicowych.
Elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń dźwignicowych. Montuje nowe urządzenia, usuwa zgłoszone usterki, systematycznie kontroluje systemy bezpieczeństwa urządzeń, dokonuje przeglądów konserwacyjnych w okresach zgodnych z instrukcją eksploatacji danego urządzenia, przygotowuje urządzenia i bierze udział w badaniach odbiorczych, okresowych i doraźnych przeprowadzanych przez Dozór Techniczny. Świadczy pracę w zakładach produkcyjnych, na placach i w bazach przeładunkowych, placach budów, w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej i środowiska oraz zasad ergonomii;
 • usuwanie na bieżąco usterek i nieprawidłowości w działaniu urządzenia dźwignicowego;
 • naprawianie układów napędowych i sterowniczych urządzeń dźwignicowych, regulowanie parametrów pracy układów napędowych i sterowniczych;
 • kontrolowanie działania elementów bezpieczeństwa w sposób systematyczny, zależnie od natężenia pracy urządzenia dźwignicowego;
 • dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji urządzenia dźwignicowego;
 • montowanie układów zasilania, sterowania i regulacji nowych urządzeń dźwignicowych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • przygotowywanie urządzeń dźwignicowych do badań odbiorczych, okresowych i doraźnych, przeprowadzanych przez jednostki dozoru technicznego i udział w tych badaniach;
 • wykonywanie okresowych pomiarów oporności izolacji i ochrony przeciwporażeniowej urządzenia dźwignicowego;
 • prowadzenie dziennika konserwacji;
 • odtwarzanie zużywającej się dokumentacji technicznej i dbanie o jej dostępność do napraw, odtwarzanie zużytych znaków bezpieczeństwa, instrukcji obsługi i opisów na urządzeniu dźwignicowym;
 • korzystanie z magazynu części zamiennych i naprawczych.
Zawód elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych można zdobyć po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum o kierunku elektrycznym. Takie wykształcenie i odbyta praktyka wykonywania zawodu elektromontera/konserwatora urządzeń dźwignicowych pozwoli na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. Ten poziom kwalifikacji i kolejna półroczna praktyka przy konserwacji urządzeń dźwignicowych upoważnia do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia konserwatora urządzeń dźwignicowych. Uzyskanie uprawnień upoważnia do wykonywania samodzielnej pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę