Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter (elektryk) zakładowy
Kod: 741207
Liczba odwiedzin: 7925
Synteza: Wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, posługując się narzędziami elektromonterskimi; przeprowadza podstawowe pomiary elektryczne instalacji i urządzeń w celu diagnozowanie ich stanu technicznego.
Zadania zawodowe: konserwowanie istniejącej instalacji elektrycznej oraz diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń;
przebudowywanie istniejącej instalacji elektrycznej w celu dostosowania przekroju przewodów do zmienionych warunków poboru mocy przez odbiorniki lub instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej;
instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji;
konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych siły;
diagnozowanie stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw;
konserwowanie systemu istniejących zabezpieczeń przeciwzwarciowych oraz przeprowadzanie ewentualnych remontów tablic rozdzielczych;
wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej i zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych;
wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego typu oświetleniowego i grzejnego, a także urządzeń elektrycznych z silnikami;
montowanie, demontowanie elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu pracy;
oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych oraz zakładach pracy, z wyłączeniem instalacji i urządzeń elektrycznych specjalnych, wymagających indywidualnego zasilania, np. dźwignic.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę