Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Kod: 741206
Liczba odwiedzin: 2814
Synteza: Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń stacyjnych i liniowych oraz innych urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów, za pomocą podstawowych narzędzi elektromonterskich, z użyciem przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Zadania zawodowe: wyszukiwanie i usuwanie prostych usterek w zespołach i podzespołach urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do których można zaliczyć: napędy zwrotnicowe mechaniczne i elektryczne, rygle, zamki zwrotnicowe, pędnie mechaniczne, sygnalizatory kształtowe i świetlne, zabezpieczenie przejazdów kolejowych, samoczynną blokadę liniową, nastawnie mechaniczne, elektromechaniczne, elektryczne przekaźnikowe;
sprawdzanie przy użyciu przyrządów kontrolnych-pomiarowo prawidłowości działania mechanizmów napędów zwrotnicowych mechanicznych i elektrycznych oraz dźwigni zwrotnicowych;
regulacja parametrów elektrycznych w obwodach torowych, obwodach świateł sygnałowych i w urządzeniach zasilających;
zabudowywanie przytorowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: zamków zwrotnicowych, napędów zwrotnicowych mechanicznych i elektrycznych, rygli, pędni wraz z osprzętem, elektromagnesów torowych, dławików torowych, czujników szynowych, sygnalizatorów, szaf torowych;
wymiana przekaźników zaciskowego i wtykowego w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, bloku prądu przemiennego, dźwigni nastawczej zwrotnicowej, zamków zależności, żarówek w sygnalizatorach;
układanie kabli sygnalizacyjnych w rowach i kanałach kablowych, w rurach pod torami kolejowymi oraz wykonywanie ich połączeń;
wyszukiwanie miejsca uszkodzeń kabli za pomocą przenośnych przyrządów pomiarowych;
wykonywanie połączeń prostych obwodów urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
posługiwanie się elektrycznymi schematami urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy dla siebie i współpracowników;
przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów kolejowych związanych z bezpieczeństwem ruchu pociągów;
posługiwanie się niezbędnym sprzętem bhp przy prowadzeniu prac w urządzeniach elektrycznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia pełnienie funkcji starszego technika elektromontera, nadzorującego i kierującego pracą zespołu ludzi przy naprawie i konserwacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę