Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter reklam świetlnych
Kod: 741102
Liczba odwiedzin: 2911
Synteza: Wykonuje elektroenergetyczne oraz elektryczne instalacje zasilające i sterujące, montuje urządzenia elektryczne oraz oprawy różnego typu reklam świetlnych w różnych warunkach terenowych i na budynkach przy wykorzystaniu dźwigów samojezdnych, posługując się narzędziami elektromonterskimi, ślusarskimi oraz przenośną, elektryczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń towarzyszących.
Zadania zawodowe: wykonywanie prac instalacyjno-montażowych reklam świetlnych, a także konserwowanie lub demontowanie urządzeń istniejących;
diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie elektrycznych urządzeń reklamowych na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych oraz kontroli zgodności montażu z dokumentacją techniczną;
wykonywanie w miejscu montażu reklamy świetlnej instalacji niskiego i wysokiego napięcia przy wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu instalacyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną;
montowanie systemów wysokonapięciowych rur jarzeniowych, zapewniających odpowiednie wymagania elektroizolacyjne i wytrzymałościowe dla różnych warunków atmosferycznych;
montowanie podzespołów towarzyszących elektrycznym reklamom świetlnym: tablic rozdzielczych, zegarów sterujących, przekaźników programowych, sterowników procesorowych, transformatorów, różnego typu źródeł światła itp.;
wykonywanie elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających w warunkach miejskich i terenowych (najczęściej w okolicy poboczy dróg, na wiaduktach) służących do zasilania reklam świetlnych, instalowanie i montowanie terenowych szaf rozdzielczych;
wykonywanie okresowych i bieżących przeglądów technicznych elektrycznych urządzeń reklamowych, wymienianie uszkodzonych opraw oświetleniowych, źródeł światła itp.;
wykonywanie prac montażowo-demontażowych elektrycznych reklam świetlnych w związku z uszkodzeniami mechanicznymi oraz likwidacją lub wymianą reklamy;
montowanie, demontowanie oraz konserwowanie urządzeń sterujących reklam świetlnych: łączników manewrowych, wyłączników zmierzchowych, programatorów elektromechanicznych i elektronicznych;
wykonywanie pomiarów elektrycznych reklam świetlnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ich użytkowania w miejscach publicznych bez bezpośredniego nadzoru (pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji, stanu urządzeń zabezpieczających).
Dodatkowe zadania zawodowe: ze względu na przygotowanie do pracy na wysokości instalowanie elektrycznych urządzeń sygnalizacyjnych na wysokich obiektach, kontrolowanie i naprawa instalacji odgromowych itp.;
po krótkim przeszkoleniu wykonywanie instalacji elektroenergetycznych niskiego napięcia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę