Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektromonter instalacji elektrycznych
Kod: 741101
Liczba odwiedzin: 16150
Synteza: Wykonuje wszelkiego typu elektryczne instalacje oświetleniowe i siłowe, dobierając odpowiednie przewody, osprzęt instalacyjny, elektryczne urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające niskiego napięcia lub remontuje, konserwuje instalacje istniejące, posługując się typowymi narzędziami elektromonterskimi, elektrycznymi przenośnymi przyrządami pomiarowymi oraz zapewniając odpowiednie warunki eksploatacji instalacji i elektrycznych urządzeń odbiorczych.
Zadania zawodowe: wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych na budowach, w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach, przebijanie otworów w stropach, układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną;
wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych, a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji, instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu oświetleniowego i siłowego;
diagnozowanie stanu technicznego instalacji na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych stanu izolacji, rezystancji liniowych oraz skuteczności pracy przewodu neutralnego w punktach zasilania urządzeń elektrycznych;
diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń instalacji elektrycznych oraz dobieranie odpowiednich zabezpieczeń w obwodach oświetleniowych i siłowych;
montowanie ruchomych instalacji jedno- i trójfazowych;
montowanie rozdzielnic niskiego napięcia, tablic rozdzielczych oraz liczników energii elektrycznej;
montowanie oraz instalowanie różnego typu opraw oświetleniowych oraz ich konserwację;
diagnozowanie, wyszukiwanie i wykrywanie uszkodzeń silników elektrycznych oraz przeprowadzanie okresowych zabiegów konserwacyjnych;
wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień;
instalowanie lub demontowanie prostych, nieprzenośnych urządzeń elektrycznych małej i średniej mocy.
Dodatkowe zadania zawodowe: po przeszkoleniu praca na stanowisku elektryka zakładowego, wykonującego prace konserwacyjno-naprawcze typowych instalacji elektrycznych oświetleniowych i siłowych, a także instalacji specjalnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę