Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wytwórca sztucznych kwiatów
Kod: 731903
Liczba odwiedzin: 1547
Synteza:
Wytwórca sztucznych kwiatów wykonuje ręcznie lub maszynowo sztuczne kwiaty i rośliny z różnych materiałów oraz układa je w gotowe kompozycje.
Wytwórca sztucznych kwiatów jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy wytwórcy kwiatów jest wykonanie kwiatów bądź roślin z różnego rodzaju materiałów sztucznych lub tkanin, łączenie i tworzenie gotowych kompozycji zarówno z półproduktów, jak i wytwarzanie ich od podstaw. Wytwórca sztucznych kwiatów samodzielnie przygotowuje sztuczne kwiaty, tworząc je od podstaw lub wykorzystuje gotowe elementy, które łączy w dowolny sposób, poprzez zszywanie, klejenie i szycie, dbając o estetykę, precyzję i wysoką jakość produktu.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie projektu sztucznego kwiatu lub kompozycji ze sztucznych kwiatów;
  • przygotowywanie surowca do wykonania kwiatów i roślin;
  • wykonywanie ręczne lub maszynowe poszczególnych elementów kwiatów i roślin;
  • montowanie elementów przez sklejanie, zszywanie lub łączenie ich w inny sposób, w zależności od rodzaju zastosowanych surowców;
  • wykonywanie dekoracji przestrzennych, wiązanek, wieńców z kwiatów i roślin sztucznych lub z dodatkiem roślin preparowanych;
  • wykańczanie kompozycji lakierem, wstążkami itp.;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
W przypadku zawodu wytwórcy sztucznych kwiatów nie ma wymagań związanych z wykształceniem. Zawód wytwórcy sztucznych kwiatów można uzyskać na drodze samokształcenia, zdobywania doświadczeń praktycznych w trakcie wykonywanej pracy lub wzorowania się na doświadczeniach twórców ludowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę