Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rzeźbiarz szkła
Kod: 731607
Liczba odwiedzin: 1445
Synteza: Wykonuje w szkle wyżłobienia ułożone w określonym porządku, stanowiące kompozycje plastyczne; dobiera ściernice tarczowe do wykonywanych żłobin i kształtu rzeźbionych wyrobów.
Zadania zawodowe: dobieranie odpowiedniej ściernicy tarczowej do rodzaju wykonywanej żłobiny pod względem struktury, twardości, uziarnienia, kształtów i wymiarów;
przygotowywanie, ostrzenie (obtaczanie) tarcz ściernych i osadzanie ich na wrzeciono warsztatu rzeźbiarskiego;
uruchamianie i regulowanie wrzecionowego warsztatu rzeźbiarskiego, w szczególności szybkości obrotu wrzeciona oraz dopływu i odpływu wody;
regulowanie szybkości obrotów tarcz ściernych w zależności od kształtu obrabianego wyrobu i średnicy ściernicy;
żłobienie - rzeźbienie zgrubne żłobin klinowych, obłych, płaskich, wklęsło- wypukłych na szkle ołowiowym (kryształach);
żłobienie - zgrubne i subtelne żłobin, elementarnych wzorów (deseni) rzeźby, jak: palmy, gwiazdy, koziołki, wiatraki, siatki i zęby na szkle ołowiowym (kryształach);
rzeźbienie zgrubne i subtelne kompozycji rzeźby - dekoracji geometrycznych, rysunkowych, graniastych, plastycznych oraz reliefowych, a także mieszanych na szkle ołowiowym;
rzeźbienie żłobin i deseni płytkich i głębokich na wyrobach ze szkła gospodarczego wszelkich kształtów, w tym również na wyrobach wielowarstwowych;
czyszczenie i konserwowanie wrzecionowego warsztatu rzeźbiarskiego oraz usuwanie drobnych uszkodzeń;
konserwowanie, czyszczenie, obtaczanie oraz przechowywanie ściernic tarczowych;
ocenianie jakości wykonanych żłobin, wzorów oraz dekoracji zgodnie z obowiązującymi normami przedmiotowymi;
przestrzeganie zarządzeń i instrukcji bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę