Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Automatyk
Kod: 731107
Liczba odwiedzin: 3815
Synteza: Montuje, instaluje, uruchamia i obsługuje nowe lub zmodyfikowane urządzenia i układy automatyki przemysłowej; wykonuje połączenia elementów i urządzeń automatyki przemysłowej i ich podłączeń do instalacji zasilającej oraz pomiary parametrów kabli i przewodów instalacji; dokonuje konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego: sterowników, regulatorów, przekaźników, aparatury kontrolno-pomiarowej.
Zadania zawodowe:
 • przeprowadzanie prób układów urządzeń automatyki przemysłowej: hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych;
 • dobór narzędzi i materiałów: kabli i przewodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych do montażu mechanicznych urządzeń automatyki przemysłowej;
 • montowanie elementów elektrycznych i pneumatycznych układów automatyki przemysłowej zgodnie z dokumentacją techniczną;
 • wykonywanie połączeń elementów i urządzeń automatyki przemysłowej i ich podłączeń do instalacji zasilającej;
 • wykonywanie pomiarów parametrów kabli i przewodów instalacji;
 • dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji automatyki przemysłowej za pomocą sygnalizatorów; konfigurowanie urządzeń automatyki przemysłowej na podstawie dokumentacji technicznej;
 • ustawianie i regulacja urządzeń i układów automatyki przemysłowej za pomocą regulatorów;
 • uruchamianie urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
 • kontrolowanie bieżącej pracy urządzeń produkcyjnych wyposażonych w system automatycznego sterowania za pomocą programowalnych sterowników logicznych PLC;
 • dokonywanie diagnozy usterek, ustalanie ich przyczyn oraz lokalizowanie uszkodzeń urządzeń i instalacji automatyki;
 • wykonywanie napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną;
 • dokonywanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki i sporządzanie dokumentacji powykonawczej;
 • rozwijanie własnych kompetencji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy z zakresu nowych urządzeń automatyki przemysłowej;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • programowanie sterowników PCL.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę