Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rusznikarz
Kod: 722203
Liczba odwiedzin: 1964
Synteza:
Rusznikarz zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, renowacją i przygotowaniem do użytku broni i amunicji.
Rusznikarz jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem pracy rusznikarza jest konstruowanie oraz wykonywanie broni palnej lub jej części na podstawie dokumentacji, z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń rusznikarskich. Zajmuje się on również naprawą, konserwacją i przeglądami broni w celu zapewnienia jej niezawodnego i bezpiecznego działania oraz montażem dodatkowych urządzeń, np. optycznych. Usługi świadczone przez rusznikarza głównie skierowane są do klientów indywidualnych. Do zadań rusznikarza należy także prowadzenie badań i wykonywanie odpowiednich ekspertyz broni i amunicji na potrzeby zainteresowanych instytucji.
Zadania zawodowe:
  • rozpoznawanie i identyfikowanie typu broni palnej, amunicji, optyki oraz części i mechanizmów;
  • wykonywanie dokumentacji warsztatowej;
  • wykonywanie prac rusznikarskich na podstawie dokumentacji technicznej;
  • prowadzenie ewidencji broni palnej, amunicji i ich istotnych części;
  • gromadzenie materiałów metalowych, drewnianych, tworzyw sztucznych, chemikaliów do prac rusznikarskich;
  • gospodarowanie materiałami i odpadami produkcyjnymi zgodnie z przyjętymi normami, w tym ochrony środowiska;
  • ocenianie stanu technicznego broni;
  • obsługiwanie przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej do sprawdzania jakości wykonanych zadań technologicznych;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.
Uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie rusznikarza można uzyskać po zdobyciu wykształcenia zasadniczego zawodowego o kierunku mechanicznym. Możliwe jest także przyuczenie do zawodu podczas kursów lub szkoleń stanowiskowych. Do uzyskania zezwoleń koncesyjnych konieczne jest zaświadczenie o niekaralności oraz uzyskanie uprawnień czeladniczych lub mistrzowskich, po złożeniu egzaminów rusznikarskich. W okresie zatrudnienia rusznikarz powinien brać udział w specjalistycznych kursach/szkoleniach organizowanych przez producentów maszyn/narzędzi oraz organizacje branżowe. Wskazane jest posługiwanie się językiem obcym, na poziomie co najmniej podstawowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę