Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lutowacz
Kod: 721201
Liczba odwiedzin: 2470
Synteza:
Lutowacz spaja elementy, używając jako spoiwa metalu o niższej temperaturze topnienia niż metale łączone.
Lutowacz jest zawodem technicznym o charakterze produkcyjnym. Łączy elementy konstrukcyjne i instalacje technologiczne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, używając jako spoiwa lutu o niższej temperaturze topnienia niż metale łączone oraz odpowiedniego topnika (lutowanie miękkie lub twarde). Organizuje i obsługuje stanowisko pracy dobierając urządzenia, sprzęt i osprzęt do lutowania, narzędzia ślusarskie i wyposażenie przeciwpożarowe. Czyta i stosuje dokumentację wykonawczą. Przygotowuje elementy do lutowania przez oczyszczenie obszaru łączenia, ich dopasowanie i sczepianie. Utrzymuje parametry procesu lutowania. Zachowuje właściwą kolejność lutowania elementów konstrukcji w toku montażu. Lutowacz ocenia wstępnie jakość wykonanych złączy i usuwa wady wykonanego lutu. Jest odpowiedzialny za prawidłową i bezpieczną obsługę stanowiska organizowanego w różnych warunkach pracy. Może wykonywać operacje lutowania twardego i miękkiego, stosując nagrzewanie gazowe (płomieniowe) lub lutownicę.
Zadania zawodowe:
  • dobieranie materiałów podstawowych i dodatkowych używanych w procesie lutowania (Instrukcjami technologicznymi lutowania);
  • przygotowywanie elementów do lutowania zgodnie z dokumentacją techniczną (Instrukcjami technologicznymi lutowania);
  • wykonywanie operacji lutowania w zakresie posiadanych uprawnień;
  • sprawdzanie jakości wykonanych prac lutowniczych;
  • obsługiwanie urządzeń przeznaczonych do lutowania;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymaganiami ergonomii.
Kwalifikacje w zawodzie lutowacza można zdobyć w pozaszkolnych formach szkolenia zawodowego – na kursach zawodowych. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest posiadanie wykształcenia gimnazjalnego i ukończony 18 rok życia. Zalecane jest wykształcenie zasadnicze zawodowe o kierunku mechanicznym. W kursie lutowaczy gazowych (płomieniowych) uczestniczyć mogą także spawacze posiadający książeczkę lub uprawnienia spawacza gazowego, chcący poszerzyć posiadane uprawnienia o lutowanie gazowe. Weryfikacja uprawnień odbywa się co 2 lata. Dla zachowania wymagań jakościowych wykonywanej pracy lutowacze gazowi wykonujący lutowanie twarde powinni być egzaminowani zgodnie z warunkami zawartymi w polskich normach. Lutowacze wykonujący lutowanie miękkie kolbami lutowniczymi lub lutownicami są szkoleni i egzaminowani na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniach i normach dotyczących standardów jakości lutowania.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę