Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ludwisarz
Kod: 721103
Liczba odwiedzin: 3000
Synteza: Wykonuje odlewy przedmiotów z brązu, spiżu i mosiądzu, korzystając z różnego rodzaju pieców i tygli; poddaje je obróbce posługując się urządzeniami i materiałami ściernymi i polerskimi z zachowaniem dyscypliny technologicznej.
Zadania zawodowe: zaznajamianie się z wzorami przedmiotów, których odlewy mają być wykonane, tj.: dzwonów, posągów, odważników, moździerzy, świeczników, kandelabrów;
ustalanie zasad i sposobów formowania modeli o skomplikowanych kształtach;
wykonywanie modeli woskowych i form odlewniczych z gipsu lub gumy;
dobieranie odpowiednich proporcji metali w celu uzyskania stopów o żądanej strukturze i zabarwieniu;
topienie metali w piecach i tyglach;
zalewanie form roztopionymi metalami;
studzenie odlewów i wyjmowanie ich z form;
czyszczenie odlewów z wykorzystaniem różnych urządzeń i materiałów ściernych;
polerowanie odlewów urządzeniami, pastami i emulsjami polerskimi;
sprawdzanie jakości obróbki polerskiej;
uzupełnianie ubytków w przedmiotach o wartościach zabytkowych lub muzealnych w sposób imitujący oryginał, z zachowaniem cech charakterystycznych dla danego stylu;
czyszczenie i konserwowanie pieców, maszyn i urządzeń odlewniczych i polerskich;
przestrzeganie obowiązujących instrukcji i przepisów bhp, w tym posługiwanie się sprzętem i ochronami osobistymi.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę