Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lakiernik tworzyw sztucznych
Kod: 713204
Liczba odwiedzin: 2591
Synteza:
Lakiernik tworzyw sztucznych nanosi powłokę lakierniczą na powierzchnie elementów z tworzyw sztucznych.
Lakiernik tworzyw sztucznych jest zawodem produkcyjno-usługowym. Celem jego pracy jest nałożenie powłoki lakierniczej na powierzchnię elementu z tworzywa sztucznego. Lakiernik tworzyw sztucznych dobiera odpowiedni lakier (rodzaj i kolor) oraz materiały lakiernicze, przygotowuje je do naniesienia na powierzchnię, przygotowuje powierzchnię do lakierowania (w zależności od jej rodzaju i stopnia zanieczyszczenia usuwając nierówności, stare powłoki lakiernicze). Zabezpiecza niemalowane elementy przed zabrudzeniem. Dobiera odpowiednie narzędzia i urządzenia do lakierowania oraz nakłada powłokę lakierniczą, a następnie ocenia wykonaną pracę. Jego obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska, zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych. Lakiernik tworzyw sztucznych jest odpowiedzialny za właściwe stosowanie lakieru i materiałów lakierniczych (szpachlówki, kity, kleje, podkłady, materiały polerskie) oraz prawidłową eksploatację narzędzi i urządzeń.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie elementu do lakierowania;
  • dobieranie i przygotowywanie narzędzi i urządzeń lakierniczych;
  • dobieranie rodzaju i koloru lakieru;
  • nakładanie natryskowe powłoki lakierniczej na przygotowaną powierzchnię;
  • wykonywanie operacji pomocniczych (szpachlowanie, szlifowanie, matowanie, polerowanie);
  • kontrolowanie jakości powłok lakierniczych;
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie przepisów BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i wymagań ergonomii.
Lakiernik tworzyw sztucznych powinien posiadać wykształcenie gimnazjalne, wskazane jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej o kierunkach technicznych. Zdobycie kompetencji zawodowych możliwe jest poprzez szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i późniejsze zdobywanie doświadczenia zawodowego. Wskazane jest uczestniczenie w kursach prowadzonych przez wyspecjalizowane placówki oświatowe, organizacje branżowe, organizacje pracodawców, producentów lakierów i materiałów lakierniczych. Lakiernik tworzyw sztucznych powinien znać bieżące technologie i nowości pomocne w pracy: najnowsze techniki lakierowania, nowoczesne urządzenia i materiały lakiernicze.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę