Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Witrażownik
Kod: 712505
Liczba odwiedzin: 1922
Synteza:
Witrażownik projektuje i wykonuje witraże wycinając i łącząc elementy szklane.
Praca witrażownika polega na tworzeniu ornamentów oraz innych kompozycji z barwionych elementów szklanych oraz szkła bezbarwnego, które łączone są dwuteownikami ołowianymi lub taśmą miedzianą. Witrażownik wykonuje projekt witraża z uwzględnieniem kolorystyki, opracowania malarskiego i podziału na szklane elementy. Z projektu przenosi rysunek podziału szkieł na karton, który rozcina na szablony, według których następnie wycina szklane elementy. Naniesione na szkło farby szkliwne (jeśli to wynika z projektu) wypala się w piecu w wysokich temperaturach, uzyskując pełnię efektów malarskich. Witrażownik łączy szklane elementy dwuteownikami ołowianymi, które lutuje punktowo lub cynuje w całości oraz uszczelnia masą z kitu szklarskiego. Inną metodą tworzenia witraża jest szlifowanie krawędzi szkieł wyciętych według szablonów, owijanie ich samoprzylepną taśmą miedzianą, zestawianie w zaplanowaną kompozycję i cynowanie z obu stron taśmy, która tworzy wąskie, sztywne i szczelne połączenie. W celu uzyskania ciemnego odcienia połączeń pokrywa je patyną. Gotowe kwatery witrażownik montuje w miejscu przeznaczenia. Witrażownictwo jest jedną z dziedzin rzemiosła artystycznego. Zawód ten wykonują rzemieślnicy i artyści-plastycy.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie projektu i dokumentacji do realizacji zadania;
  • przygotowywanie materiałów potrzebnych do realizacji zadania;
  • wykonywanie witraży z zastosowaniem różnych technik;
  • naprawianie witraży z zastosowaniem różnych technik;
  • konserwowanie i renowacja witraży z zastosowaniem różnych technik;
  • wykonywanie opracowania malarskiego techniką na gorąco;
  • montowanie kwater witrażowych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii oraz planowanie etapów pracy.
W zawodzie witrażownika zatrudniane są osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, a niezbędne kompetencje uzyskały na drodze kształcenia rzemieślniczego. Najistotniejszym warunkiem wykonywania zawodu są uzdolnienia plastyczne. Drogą do uzyskania kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu jest praktyczna nauka pod kierunkiem doświadczonego rzemieślnika i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu można też osiągnąć w wyniku ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub szkolenia w systemie kształcenia ustawicznego (pozaformalnego i nieformalnego). Szanse na znalezienie pracy są większe, jeśli posiada się wykształcenie średnie zawodowe, kierunkowo związane z zawodem witrażownika, na przykład szkołę rzemiosła artystycznego, szkołę ponadgimnazjalną kształcącą w zawodzie 311925 Technik technologii szkła. Witrażownikiem może zostać również absolwent odpowiedniego kierunku szkoły wyższej artystycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę